Notification

×

Iklan

Iklan

Pangaruah...

07 Juli 2019 | 08.58 WIB Last Updated 2023-01-23T11:47:49Z
Ditulis oleh: AS Patimarajo

Pasbana.com -- Tasabuik kisah, maso alun bara balun.  Ado rajo nan ndak diacuahan dek rakyatnyo. Jikok rajo turun ka lapangan,  mako rakyat acuah tak acuah sajo. Kutiko rajo mangecek maagiah pituah,  rakyat manjenguk mancameeh. Akianyo rajo maraso dipandang remeh.

Supayo hati rajo ko sanang,  dibuek siasat dek patinggi istano.  Dibawo rakyat lain dari subarang untuak maramian alek. Takalo rajo mangecek agak mandongak maangkek dagu,  mako rakyat nan dibawo tadi disuruah badacak dacak kagum.  Kalau rajo tasanyum,  rakyat tadi musti galak tapingka pingka. Kalau rajo mambulakung tando rakyat buliah pulang.

Suatu hari rajo turun ka lapangan. Rajo mandongak mancaliak buruang alang tabang di udaro. Rakyat pasanan tadi sasuai parintah badacak dacak kagum madok ka awan. Rajo tasanyum mandanga bunyi dacak dacak nan sarantak. Tibo tibo rakyat tadi galak tabahak bahak.

Rajo langsuang mandongak mintak rakyat baranti galak. Rakyat langsuang badacak dacak kagum. Rajo mambaliak badan turun pangguang. Rakyat langsuang bubar.

Pulang acara,  tibo di istano, rajo mandongak ka dubalang. Dubalang lansuang badacak dacak takah rakyat di lapangan tadi. Rajo sanyum. Dubalang lansuang galak takakah kakah. Rajo masuak kamar. Dubalang langsuang pulang ka rumah.

Malam hari rajo bapikia. Ba a kok rakyat nagari ko lah beda kini. "Raso raso ado nan barubah.  Apo sabananyo nan tajadi di nagari ko?"  bisiak rajo samo surang.

Dipanggianyo permaisuri. Tibo permaisuri jo sanyum manih. Rajo langsuang galak takakah kakah. Permaisuri mandongak maangkek dagu,  tando heran. Rajo langsuang badacak dacak kagum. Permaisuri  mambaliak pungguang. Rajo taruih pulo mancaliak ka jendela.

Tibo di lua permaisuri,  mamikia. Ba a mangko rajo ko lah takah urang gilo.

Parmaisuri mautus mato mato ka lapangan.  Ruponyo ditamui saisi nagari urang  babuek takah itu.  Biya di lapau,  di balai adat,  di surau,  di istano. Asa ado nan mandongak, urang mancaliak badacak kagum. Kalau ado nan sanyum, urang nan lain galak tapingka pingka.

Kutiko carito ko diulang dek Mak Uniang ka Malanca sudah sumbayang subuah pagi tadi.  Malanca mandongak. Mak Uniang langsuang badacak dacak kagum. Malanca tasanyum.  Mak Uniang galak tapingka pingka...

Malanca mamikia,  ruponyo apo nan awak baco ko,  kadang kadang bapangaruah ka awak......
×
Kaba Nan Baru Update